בטיחות

רבות דובר על היותה של נורת הLED  בטיחותית לשימוש.
עם זאת, בשנים האחרונות עלו שאלות בנושא ואנו רוצים לבהר אותן במאמר זה.

מחקרים רבים נעשו בשנים האחרונות על תאורת הLED  בארץ ובעולם, העלו מסקנה עיקרית אחת והיא: כי מקורות תאורה מבוססי LED בטוחים לשימוש לפחות כמו נורות ליבון ונורות אחרות באותו גוון אור, וכי היקף האור הכחול הנפלט מהם אינו שונה מזה הנפלט ממקורות אור שאינם מבוססי LED.
גם משרד האנרגיה האמריקאי  DOE (Department of Energy), קבע כי תאורת LED אינה מזיקה יותר ממקורות אור אחרים באותו גוון אור, ואין שום מניעה להשתמש בה בכפוף לעמידה בתקנים מקומיים ובינלאומיים רלוונטיים- כפי שאנו בחברת אורבל עומדים בהם.
גם ביחס לשיעור הקרינה האולטרה-סגולה (UV) מתברר כי גופי הלד לא פולטים שום קרינה שכזו ולכן בטוחים לשימוש על ידי אנשים הסובלים מרגישות לסוגים שונים של קרינה אולטרה-סגולה. מבחינה זו, השימוש בLED אפילו עדיף על פני גופי תאורה רגילים, הלוגנים ומנורות פלורוסנט.

עמדת משרד הבריאות בנוגע לשימוש בתאורת LED
"בסקירה שנערכה לאחרונה במשרד הבריאות נמצא כי בנקודת זמן זו אין הוכחות מדעיות מספקות המעידות על קשר בין חשיפה לתאורת לד (LED) לבין השפעה שלילית על בריאות האדם.
לפיכך, ובהתאם לנהוג בשאר מדינות העולם, משרד הבריאות אינו מוצא בשלב זה הצדקה להגביל את השימוש בתאורת לד או להמליץ על צמצום החשיפה לתאורה מסוג זה בתוך מבנים (בתי מגורים, מוסדות וכו').
לגבי שימוש ביתי, כאמור, מדובר בתאורה שעוצמתה חלשה יותר והיא גם אינה קרובה לגוף האדם, ולכן אין בה סיכון בריאותי.
לפיכך, משרד הבריאות חוזר על עמדתו לפיה, על פי הידע המדעי העדכני הנגיש כיום, השימוש בנורות לד אינו כרוך בסכנה לבריאות האדם".